Egmont Publishing

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter, event, e-handel och content marketing. Företaget omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 600 medarbetare. Vi står för starkt medieinnehåll och digital innovation. Verksamheten innefattar bl.a. Nordisk Film, TV 2 i Norge, bokförlag och Egmont Publishing, som ger ut fler än 700 magasin och veckotidningar. Vi är delägare i en rad verksamheter som t.ex. Zentropa, står för försäljning av PlayStation och mycket mer. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 14,7 miljarder kronor och som delar ut mer än 100 miljoner kronor varje år för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.


INGEN ARBETAR ENSAM I EGMONT


Samarbete och dialog är nyckeln till framgång och det gäller både internt såväl som externt. Vi utvecklas med hjälp av varandra, via samarbete mellan Egmont-kollegor, avdelningar och redaktioner samt via samarbete med våra affärspartners och via dialogen med våra läsare.

KOLLEGOR ÖVER HELA VÄRLDEN 


Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6.300 medarbetare. Vi står bl. a bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och en rad delägda företag. Vi ger ut fler än 700 magasin och tidskrifter bl.a. Hemmets Journal, KING, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vår DNA är We bring stories to life – med starkt kvalitetsinnehåll och digital innovation. Egmont är en affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 14,1 miljarder SEK och som delar ut mer än 100 miljoner SEK varje år för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv. 

PERSONLIG UTVECKLING

Vi tror att våra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av hög betydelse. Vi har inom koncernen ett brett register av interna utbildningar för våra medarbetare och chefer. För våra chefer har vi en särskild chefsutbildning med lärare från några av Europas bästa affärsskolor.

VISION

Vi vill vara det mest attraktiva mediaföretaget för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Egmont har en ledande position på den nordiska mediemarknaden och på utvalda marknader utanför Norden. Medarbetare och samarbetspartners ska uppleva Egmont som det medieföretag man helst vill arbeta på eller tillsammans med. Våra kunder ska uppleva att Egmont behärskar konsten att berätta.

MISSION

”We bring stories to life”
Vi skapar och kommunicerar berättelser. Berättelser kommer med ordet. Berättelser har skapat grunden för hela vår civilisation. Berättande väcker nyfikenhet, stimulerar läslust och lägger grunden för kunskap och utveckling. Berättelser är kärnan i allt vad vi inom Egmont gör. Det är vårt löfte till omvärlden.

KÄRNVÄRDEN

Egmonts kärnvärden är vidsynt, passionerat och ambitiöst. Våra kärnvärden uttrycker det vi är, vad vi står för och hur vi gör det.

 • VIDSYNT 

  Vårt företag kan förmedla alla sorters berättelser i alla tänkbara medier. Denna vidsynthet omfattar också en öppenhet för allt nytt och plats för många olika kulturer och personligheter.

 • PASSIONERAT 

  Vi låter hjärtat vara med i arbetet. Vi brinner för berättelser. För att skapa och sprida dem på bästa möjliga sätt till så många som möjligt. Denna passion är utgångspunkten för allt vi gör.

 • AMBITIÖST 

  Vi är en kommersiell verksamhet. Vi är här för att skapa resultat. Både i bokslutet och medievärlden. Vi är ambitiösa med mål och genomförande. Vår vilja att vinna är större än vår rädsla att förlora.

 EGMONT SOM ARBETSPLATS

Vi använder olika metoder och redskap för att stötta utvecklingen av våra välfungerande arbetsplatser.

 • Koncernpolicy
 • Principer för bra ledarskap
 • Egmonts utbildningsprogram
 • People Survey

KONCERNPERSONALPOLICY

Sedan 2004 har Egmont haft en gemensam koncernpersonalpolicy som omfattar de förväntningar man kan ha till varandra som anställda i Egmont. Den policyn täcker ett brett spektrum av områden, såsom:

 • Rekrytering: Egmont har som ambition att anställa och utnämna medarbetare med rätt yrkes- och personliga kvalifikationer för ett jobb, oavsett kön, ålder, handikapp, etnisk eller religiös bakgrund. Egmont vill öka jämlikheten genom att ge män och kvinnor samma möjligheter att befordras till ledande positioner.

 • Utbildning och utveckling: På Egmont är det viktigt att medarbetarna är väl kvalificerade i förhållande till de uppgifter som ska lösas – både på kort och lång sikt. Det är ledarens och den enskilda medarbetarens gemensamma ansvar att arbeta med medarbetarens yrkeskunnande och personliga utveckling i förhållande till arbetsuppgifterna.

 • Medarbetarsamtal (Performance Development Review): På Egmont genomförs ett årligt medarbetarutvecklingssamtal mellan ledaren och medarbetaren. Vid samtalet utvärderar ledaren och medarbetaren tillsammans medarbetarens uppfyllda mål, insats och samarbete under det föregående året. Vid samtalet diskuterar och beslutar ledaren och medarbetaren kommande arbetsuppgifter, mål och framgångskriterium.

 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Egmont lägger stor vikt vid att skapa och fasthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö och att tillvarata medarbetarnas hälsa. Varje verksamhet har ansvar för att inreda arbetsförhållandena i enlighet med dessa kriterier, i samarbete med ledningen, lokala HR och medarbetare.

Varje år utvärderas olika principer i Egmonts koncernpersonalpolicy och våra principer för bra ledarskap i Egmonts globala medarbetarundersökning, People Survey. Svaren används för att generera omkring 600 rapporter, som sedan utgör grunden för uppföljning och förbättringar i Egmonts företag och avdelningar.

KLICKA PÅ BILD FÖR ATT LÄSA MER OM EGMONT PUBLISHING'S PRESIDENT & CEO.


EGMONTS PRINCIPER FÖR BRA LEDARSKAP

På Egmont anser vi att bra ledarskap är att ha förmågan att formulera mål för affärsverksamheten, att nå dessa mål samt kunna motivera medarbetarna och få varje enskild medarbetare att använda sin potential till fullo. Därför ställer vi stora krav på våra ledare och vi har ett antal principer för bra ledarskap som vi med jämna mellanrum följer upp på med utvärderingar. Varje år utvärderas olika principer i Egmonts koncernpersonalpolitik och våra principer för bra ledarskap i Egmonts People Survey, en global medarbetarundersökning. Svaren används för att generera omkring 600 rapporter, som sedan utgör grunden för uppföljning och förbättringar i Egmonts företag och avdelningar. 

EGMONTS UTBILDNINGSPROGRAM

Generel Leder Training är Egmonts obligatoriska ledarträningsprogram för ledare med personalansvar. Programmets mål är att säkra den allmänna ledarkvaliteten på Egmont och samtidigt utveckla ledarnas förutsättningar att sätta tydliga mål, motivera medarbetare och arbetsgrupper, delegera uppgifter och ansvar, genomföra svåra samtal, coachning samt implementering av förändringsprocesser. Programmet har funnits sedan 2009 och har tillsammans med andra insatser medverkat till att ledarkvaliteten på Egmont har förbättrats avsevärt.
Dessutom arrangerar Egmont med jämna mellanrum kurser i projektledning, ledarkommunikation och presentationsteknik. Företaget har även introducerat initiativet Egmont Master Class. Egmont Master Class genomförs i samarbete med ledande konsultverksamheter, medieföretag och handplockade föreläsare och har fokus på ämnen som bl.a. innovation, företagsutveckling, affärsmodeller, förändringsledning och sociala och digitala medier. Tanken med Egmont Master Class är att ge Egmonts medarbetare möjlighet att inspireras, tränas och utbildas av lärare och föreläsare både från Sverige och andra länder.

EGMONTS ÅRLIGA MEDARBETARUNDERSÖKNING - PEOPLE SURVEY

People Survey är Egmonts årliga medarbetarundersökning, som utvärderar medarbetarnas trivsel på många områden. Medarbetarna utvärderar områden som bl.a. företagsledning, närmaste ledare och dagligt arbete samt professionell och personlig utveckling. De senaste årens medarbetarundersökningar visar att Egmont har en hög andel nöjda, motiverade och hängivna medarbetare. Samtidigt är medarbetarna mycket nöjda med deras arbetsuppgifter och deras närmaste ledares ledaregenskaper.