Fastighetsfolket

Fastighetsfolket är en facklig medlemstidning som bevakar arbetsmarknaden för städare, fastighetsskötare, sanerare och fönsterputsare. Fastighetsfolket är en del av LO Mediehus där också Arbetet, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen ingår. All rekrytering inom LO Mediehus tar hänsyn till jämställdhet och mångfald. Till exempel genom att aktivt försöka rekrytera underrepresenterade grupper utifrån kön, etnicitet eller funktionsvariation.