Tidskriften Arkitektur

Tidskriften Arkitektur ges ut av Arkitektur Förlag AB är landets ledande arkitekturtidskrift. Arkitektur dokumenterar, analyserar, och debatterar svensk arkitektur och samhällsbyggande. Arkitektur är en av vår tids stora frågor och vi bevakar – förutom hus, inredning och landskapsarkitektur – samhällsplanering, klyftor, migration och hållbar utveckling. Målgruppen är arkitekter och angränsande yrkesområden samt en intresserad allmänhet. Tidskriften är oberoende och har utkommit sedan 1901, och är därmed en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Tidskriften ges ut av Arkitektur Förlag som är ett fristående dotterbolag till branschorganisationen Sveriges Arkitekter.