Vårdfokus

Vårdfokus är Vårdförbundets självständiga medlemstidning för 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vi skriver om medlemsgruppernas löner, arbetsmiljö, yrkes- och vårdutveckling, vårdpolitik, forskning och mycket mer.