ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Liseberg

Liseberg

Bank

Liseberg är en av Nordens ledande turistattraktioner med mer än 3,3 miljoner gäster årligen. Verksamheten består av nöjespark, restauranger, teatrar och boende. Liseberg ägs av Göteborgs Stad och sysselsätter ca 400 årsanställda och ca 2300 säsongsanställda. Bolaget omsätter årligen ca 1,1 miljard kronor.


Läs mer

LO Mediehus

LO Mediehus

Media

LO Mediehus har en samlad räckvidd i pappersutgåvorna på cirka 700 000 läsare. Digitalt har vi tillsammans cirka 350 000 unika besökare per månad.


Läs mer

Lunds Universitet

Lunds Universitet

Organisation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Läs mer

MittMedia

MittMedia

Media

Mittmedia är en av Sveriges ledande lokala mediekoncerner med ett tjugotal nyhetssajter, appar, 28 dagstidningar, gratistidningar med mera. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder och har idag ca 1300 medarbetare.


Läs mer

Musikförläggarna

Musikförläggarna

Media

Syftet med Musikförläggarna är att tillvarata och främja våra medlemmars intressen. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om upphovsrätten, men också genom att informera om hur man ska gå tillväga för att använda musik, till exempel i en film eller om man vill trycka upp noter/texter. Vi sprider också kunskap om musikförlagens verksamhet, samtidigt som vi aktivt arbetar med att synliggöra och förstärka musikförlagens och upphovspersonernas roll i branschen. Via vår internationella...


Läs mer

Nationalencyklopedin (NE)

Nationalencyklopedin (NE)

Organisation

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder webbaserade kunskapstjänster. Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, företag, myndigheter och privatpersoner. NE växer med lönsamhet och har ett 40-tal anställda.


Läs mer

Nobina

Nobina

Bygg

Nobina Sverige är landets ledande bussföretag med 6000 medarbetare och 2 300 bussar. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland andra SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Varje dag förenklar vi resandet för 500 000 påstigande kunder. Det betyder att nästan var tredje bussresa i Sverige sker med Nobina. Läs mer på www.nobina.se


Läs mer

Nordreportern

Nordreportern

Media

AB Nordreportern är facktidningsförlaget som sätter strategisk kunskap, kompetens och engagemang i fokus, allt för att göra våra kunder framgångsrika i sitt arbete. Genom våra tidningar, konferenser, nyhetsbrev och nyhetssajter förser vi läsare och deltagare med såväl snabbfotad omvärldsbevakning som fördjupning inom respektive ämnesområde. Nordreportern startade 1992 i Umeå och har idag drygt 30 anställda. Merparten av medarbetarna finns i Stockholm, men vi har också kontor i Umeå och Lund....


Läs mer

Norrbottens Media

Norrbottens Media

Media

Hos oss finns engagerade mediesäljare, formgivare, copywriters, journalister, producenter av film och distributörer. Med våra välkända varumärken och vår kunniga personal kan vi erbjuda dig som företagare ett brett utbud av olika medier. Nya som gamla, digitala som analoga. Vi når ut till 9 av 10 norrbottningar varje vecka i olika former. Välkommen till Norrbottens Media!


Läs mer

Nyköping

Nyköping

Organisation

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets...


Läs mer

Ordfront Magasin

Ordfront Magasin

Media

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att anordna kurser och seminarier, debattera heta ämnen i Ordfront magasin, sprida våra tankeställare och...


Läs mer

Plan International

Plan International

Media

Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor och bekämpa fattigdom i 52 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.


Läs mer

Polisen

Polisen

Organisation

Kommunikationsavdelningen söker nu två nya pressekreterare till nationellt mediecenter som är en nationell enhet inom kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen är en av de nationella avdelningarna och har verksamhet i hela landet. Avdelningen ansvarar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt att vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen består av sju regionala enheter samt enheter för produktion,...


Läs mer

Polisförbundet

Polisförbundet

Organisation

Polisförbundet är ett TCO-förbund som organiserar landets poliser och har ca 20 000 medlemmar. På förbundskansliet i centrala Stockholm arbetar ca 30 personer med medlemsservice, förhandlingar, information, utbildning, Polistidningen m.m. Polisförbundet arbetar för arbetsplatser med ökad jämställdhet, öppet klimat och bekämpar alla former av diskriminering och vi eftersträvar en kreativ arbetsplats som präglas av mångfald. Förbundets vision är "Tillsammans utvecklar vi en professionell polis".


Läs mer

PROpensionären

PROpensionären

Organisation

PRO, Pensionärernas riksorganisation, påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Det handlar om ekonomi, boende, vård och omsorg och inte minst åldersdiskriminering. Vi är en intresseorganisation och mötesplatsen för cirka 360 000 medlemmar. På PRO:s kansli i centrala Stockholm arbetar idag 28 medarbetare och tillsammans driver vi pensionärernas intressen, samtidigt som vi erbjuder medlemmarna engagerande aktiviteter och personlig utveckling. PRO:s medlemstidning...


Läs mer

Riksteatern

Riksteatern

Media

Riksteatern producerar och arrangerar scenkonst i hela landet. Vår verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners. Riksteatern vill utmana och utveckla scenkonsten genom konstnärliga initiativ där mötet med publiken är i fokus.


Läs mer

Sida

Sida

Media

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.


Läs mer

Siemens

Siemens

Media

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalitet i mer än 165 år. Företaget är verksamt i mer än 200 länder, med fokus på områdena elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby (flyttar till Arenastaden i Solna under hösten 2017).


Läs mer

Sieps

Sieps

Media

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Analyserna görs tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och bidrar till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor. Sieps deltar i internationellt utbyte inom området och samarbetar med såväl svenska som internationella forskare och experter. Myndigheten...


Läs mer

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen

Media

Sjöbefälsföreningen är ett yrkesförbund som organiserar alla med chefsbefattning ombord i framför allt svenska och svenskkontrollerade handelsfartyg. Föreningen företräder drygt 6 000 intendentur-, nautiska och tekniska befäl. Sjöbefälsföreningen har sitt kansli vid Fridhemsplan i Stockholm.