ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Nobina

Nobina

Bygg

Nobina Sverige är landets ledande bussföretag med 6000 medarbetare och 2 300 bussar. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland andra SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Varje dag förenklar vi resandet för 500 000 påstigande kunder. Det betyder att nästan var tredje bussresa i Sverige sker med Nobina. Läs mer på www.nobina.se


Läs mer

Nordreportern

Nordreportern

Media

AB Nordreportern är facktidningsförlaget som sätter strategisk kunskap, kompetens och engagemang i fokus, allt för att göra våra kunder framgångsrika i sitt arbete. Genom våra tidningar, konferenser, nyhetsbrev och nyhetssajter förser vi läsare och deltagare med såväl snabbfotad omvärldsbevakning som fördjupning inom respektive ämnesområde. Nordreportern startade 1992 i Umeå och har idag drygt 30 anställda. Merparten av medarbetarna finns i Stockholm, men vi har också kontor i Umeå och Lund....


Läs mer

Norran

Norran

Media

Norra Västerbotten har huvudredaktion i Skellefteå och ett spridningsområde som sträcker sig från Bottenvikskusten till Arjeplogs fjällvärld. Vi är den viktigaste nyhetsförmedlaren och annonsbäraren i regionen och vi arbetar för att förnya denna viktiga roll i läsarnas dagliga liv. Med tidningen och norran.se når vi 78 procent av hushållen i vårt spridningsområde.


Läs mer

Norrbottens Media

Norrbottens Media

Media

Hos oss finns engagerade mediesäljare, formgivare, copywriters, journalister, producenter av film och distributörer. Med våra välkända varumärken och vår kunniga personal kan vi erbjuda dig som företagare ett brett utbud av olika medier. Nya som gamla, digitala som analoga. Vi når ut till 9 av 10 norrbottningar varje vecka i olika former. Välkommen till Norrbottens Media!


Läs mer

Nyköping

Nyköping

Organisation

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets...


Läs mer

Ordfront Magasin

Ordfront Magasin

Media

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att anordna kurser och seminarier, debattera heta ämnen i Ordfront magasin, sprida våra tankeställare och...


Läs mer

Pedagogiska magasinet, Alfa och Origo

Pedagogiska magasinet, Alfa och Origo

Media

Redaktionen består av åtta personer som gör tre tidningar: Pedagogiska magasinet är Lärarförbundets tidskrift för forskning och debatt om skolan och läraryrket. Den når alla Lärarförbundets medlemmar och går ut i 225 000 ex med fyra 92-sidiga nummer per år. Alfa vänder sig till lärare i svenska, språk och samhällsorienterande ämnen. Alfa kommer ut med sex nummer per år och har en upplaga på 9700 ex. Origo går ut till lärare i matematik, teknik och naturvetenskap. Ges ut sex/år och har en...


Läs mer

Plan International

Plan International

Media

Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor och bekämpa fattigdom i 52 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.


Läs mer

Polisen

Polisen

Organisation

Kommunikationsavdelningen söker nu två nya pressekreterare till nationellt mediecenter som är en nationell enhet inom kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen är en av de nationella avdelningarna och har verksamhet i hela landet. Avdelningen ansvarar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt att vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen består av sju regionala enheter samt enheter för produktion,...


Läs mer

Polisförbundet

Polisförbundet

Organisation

Polisförbundet är ett TCO-förbund som organiserar landets poliser och har ca 20 000 medlemmar. På förbundskansliet i centrala Stockholm arbetar ca 30 personer med medlemsservice, förhandlingar, information, utbildning, Polistidningen m.m. Polisförbundet arbetar för arbetsplatser med ökad jämställdhet, öppet klimat och bekämpar alla former av diskriminering och vi eftersträvar en kreativ arbetsplats som präglas av mångfald. Förbundets vision är "Tillsammans utvecklar vi en professionell polis".


Läs mer

PROpensionären

PROpensionären

Organisation

PRO, Pensionärernas riksorganisation, påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Det handlar om ekonomi, boende, vård och omsorg och inte minst åldersdiskriminering. Vi är en intresseorganisation och mötesplatsen för cirka 360 000 medlemmar. På PRO:s kansli i centrala Stockholm arbetar idag 28 medarbetare och tillsammans driver vi pensionärernas intressen, samtidigt som vi erbjuder medlemmarna engagerande aktiviteter och personlig utveckling. PRO:s medlemstidning...


Läs mer

Riksteatern

Riksteatern

Media

Riksteatern producerar och arrangerar scenkonst i hela landet. Vår verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners. Riksteatern vill utmana och utveckla scenkonsten genom konstnärliga initiativ där mötet med publiken är i fokus.


Läs mer

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen

Organisation

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen. Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna...


Läs mer

Sida

Sida

Media

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.


Läs mer

Siemens

Siemens

Media

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalitet i mer än 165 år. Företaget är verksamt i mer än 200 länder, med fokus på områdena elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby (flyttar till Arenastaden i Solna under hösten 2017).


Läs mer

Sieps

Sieps

Media

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Analyserna görs tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och bidrar till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor. Sieps deltar i internationellt utbyte inom området och samarbetar med såväl svenska som internationella forskare och experter. Myndigheten...


Läs mer

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen

Media

Sjöbefälsföreningen är ett yrkesförbund som organiserar alla med chefsbefattning ombord i framför allt svenska och svenskkontrollerade handelsfartyg. Föreningen företräder drygt 6 000 intendentur-, nautiska och tekniska befäl. Sjöbefälsföreningen har sitt kansli vid Fridhemsplan i Stockholm.


Läs mer

Sjukhusläkaren

Sjukhusläkaren

Media

Tidningen Sjukhusläkaren ges ut av Sjukhusläkarna – den största yrkesföreningen inom Sveriges Läkarförbund – med cirka 18 500 medlemmar. Tidningen kommer ut sex gånger per år i pappersform, men publiceras också löpande på webben. Vi bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska frågor, vill skapa debatt om dagens vård och sjukhusläkarnas situation. Antalet läsare på sjukhuslakaren.se har de senaste åren ökat stadigt och under 2017 nådde vi fler än någonsin. Vi vill fortsätta det arbetet och söker...


Läs mer

SKB

SKB

Bygg

SKB är en kooperativ hyresrättsförening som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till våra medlemmar. Idag har vi över 8 000 lägenheter i Stockholms stad och i fem kringliggande kommuner. Det gör oss till den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Den verkställande organisationen har 130 medarbetare. I sin storlek och upplåtelseform, är SKB en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. SKB föddes för över hundra år sedan ur viljan att tillsammans skapa ett bättre...


Läs mer

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Organisation

Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik. Vilken väg ska vi välja tillsammans, och vilken värld ska vi leva i? Dessa frågor är ständigt närvarande i vårt arbete med att förbättra samhället och människors livsvillkor. För att vinna människors förtroende behöver vi ha den mest relevanta nulägesanalysen, framtidsberättelsen och svaren på framtidens utmaningar och möjligheter. Partistyrelsens kansli är navet i detta arbete. Kansliets uppdrag är att stärka och utveckla framtidens...